Dagelijks komen er bijna 55 mensen niet thuis!

Afgelopen jaar kwamen er in België 800 mensen om in het verkeer. Dat betekent ruim 2 verkeersdoden per dag! Het Euro-codicil draagt bij aan een snellere en veiligere redding uit uw wagen. Want vanaf nu is er informatie over zowel de inzittenden als uw wagen beschikbaar op de plaats van het ongeluk! Hulpverleners zoals de politie, de brandweer en de ambulancediensten worden door u of via eCall opgeroepen en hebben nu eindelijk de juiste informatie om u veilig en snel te redden.

  • Cruciale tijdwinst bij een ongeval
  • Minder letsel en meer kans op overleven
  • Uw familie direct op de hoogte
  • In binnen- en buitenland van toepassing

De hulpverleners weten dankzij de Euro-codicil voertuigkaart precies waar in uw voertuig de airbags zitten, waar de gevarenzones zitten waar niet mag worden geknipt, is het een elektrische wagen enzovoort. Dankzij de Euro-codicil personenpas weten ze ook of u medicijnen gebruikt, diabetes- of hartpatiënt bent en overige relevante zaken om u in dat ene ‘gouden’ uur te redden.

Hulpverlenende instanties, zoals B.V.V. en F.R.C.S.P.B., federale en lokale politie, FOD Volksgezondheid, de particuliere ambulancediensten, de ambulancediensten van de brandweer en van de ziekenhuizen zijn uitvoerig geïnformeerd en hebben aangegeven positief te staan tegenover dit initiatief.

Het Euro-codicil is in meerdere talen uitgevoerd.

< terug | afdrukken | tekst | Euro-codicil
Euro-codicil bespaart de hulpverleners kostbare tijd